پروژه مهندس عبدی

ساخت و نصب بیش از ۱۰۰ پنجره دوجداره UPVC برای آپارتمان ۶ طبقه واقع در تهران. در این پروژه مسکونی برای ساخت در و پنجره ها از پروفیل های تک ریل وین تک و انزو، شیشه سکوریت میرال و یراق آلات ساخت کشور ترکیه استفاده شده است.

ساخت و نصب بیش از ۱۰۰ پنجره دوجداره UPVC برای آپارتمان ۶ طبقه واقع در تهران. در این پروژه مسکونی  برای ساخت در و پنجره ها از پروفیل های تک ریل وین تک و انزو، شیشه سکوریت میرال و یراق آلات ساخت کشور ترکیه استفاده شده است.

کارفرماجناب مهندس عبدی
نوع پروژهمسکونی
مجرییکتا پنجره آسیا
تاریخسال ۱۴۰۰